Polityka prywatności

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie www.jubirex.pl jest firma Jubirex Sp. J. Z siedzibą w Al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn, NIP: 739-24-19-682, REGON: 510472632, adres poczty elektronicznej: esklep@jubirex.pl i jubirex@jubirex.pl, zwanym dalej administratorem i będącym jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane po złożeniu zamówienia przez klienta, w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Po wyrażeniu osobnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą zostać również przetwarzane w sytuacji, kiedy klient wyrazi opinię na temat zakupów w sklepie, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywanie telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
 4. Gdy będzie konieczne dostarczenie zamówienia dla klienta dane osobowe mogą być udostępniane operatorom płatności elektronicznej, a także operatorom pocztowym lub firmom kurierskim wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane zostaną zarchiwizowane według przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 5. Osobą odpowiedzialną, czy przetwarzanie danych osobowych nie narusza przepisów RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak jest niezbędnym warunkiem, który trzeba spełnić aby złożyć zamówienie w sklepie.
 7. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby zbierane przez niego dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane tylko w wyznaczonym celu, przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięciu celu przetworzenia.

 

§2 UPRAWNIENIA KLIENTA

Klient posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uaktualniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 

§3 PLIKI COOKIES

 1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
  3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
 3. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.jubirex.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Drogi Użytkowniku

Aby móc świadczyć Ci usługi na najwyższym poziomie serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Twojej przeglądarce internetowej. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce.